YdelserRådgivende ingeniør

Støj, rum- og bygningsakustik

BitschAkustik tilbyder måling, rådgivning og rapportering indenfor alle forhold, der drejer sig om lyd og vibration.


Med en uddannelse som akademiingeniør, efterfulgt af mere end 40 års erfaring fra firmaet Brüel & Kjær, er mine ydelser baseret på en meget bred teoretisk viden og praktisk erfaring på området.


Typiske måleopgaver kan være kontrol af de krav, der er stillet til det akustiske miljø i nybyggeri eller dokumentation i forbindelse med ombygning og større renoveringer, herunder:


  • Efterklangstid i rum
  • Luft-og trinlydsisolation i bygninger
  • Facadeisolation – støj fra gade og vej
  • Støj fra faste installationer – ventilation, varmeanlæg mv.
  • Taleforståelighed – STI, STIPA
  • Kontrol af støjniveau relateret til Arbejdstilsynets bekendtgørelser.


Mine ydelser omfatter tillige træning og vejledning i brug af Brüel & Kjær-måleinstrumenter, også af lidt ældre dato, samt hjælp til tolkning af diverse relevante standarder og bekendtgørelser.


         BitschAkustik | Bukkarvej 20 | 3200 Helsinge | T: + 45 40 60 05 23 | cvr: 37389137